Seyahat tutuklularından 100. günde 100 soru

Posted by

Seyahat davasında haklarında 18’er yıl mahpus cezası kararı verilerek tutuklanan Mücella Yapan, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin cezaevindeki 100. günü.

Gezi davası tutukluları; adalet sisteminden, cezaevi şartlarına, yargılama süreci ve karara ait birçok hususta sorular yöneltti.

Gezi tutuklularının yanıtlanmasını istediği sorular şöyle:

MÜCELLA YAPICI’NIN SORULARI

1. Benim kaç defa daha beraat etmem gerekiyor?

2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası neden ihlal ediliyor, AİHM kararları neden uygulanmıyor?

3. Nasılsınız? Nasıl geçiniyorsunuz? Bu kadar pisliğin ortasında ruh ve vücut sıhhatinizi nasıl koruyorsunuz?

4. Anayasanın ilgili hususları tabiat, kültür ve tarih varlıklarının korunmasını hem yönetime hem de yurttaşlara sorumluluk ve misyon olarak yüklemiştir. Bu anayasa hususlarına bilerek isteyerek uymayanlar “iktidarda” iken, uymaya çalışanların “cezaevinde” olması hangi manaya gelmektedir?

5. Bir işin “meslek” olabilmesi için kesinlikle kozmik “etik kural ve kod”larının olması gerekir. Bu etik kod ve kurallara uymayanların bilhassa insan hayatını dolayımsız ilgilendiren hukuk ve tıp mesleklerini sürdürebilmeleri mümkün müdür?

6. Bilhassa 12 Eylül 1980 darbesi ile ülkeye aplike edilen neoliberal ideolojinin yarattığı ve tüm yönetimci yöneticiler ile birlikte toplumun büyük bölümünü tesiri altına alan ahlaki çöküntünün, berbatlığın, yolsuzluğun, bayan cinayetlerinin sıradanlaşmasının, kanıksanmasının nasıl giderilebileceği konusunda bir tahlilimiz var mıdır?

7. Bugün ülkeye hakim kılınan hukuk sistemi ile yargılanmayı ister miydiniz?

8. Sürtük dediğiniz SEYAHAT BAYANLARININ, annelerinize edilen cinsiyetçi küfürleri MOR BOYALARLA duvarlardan sildiklerini biliyor muydunuz?

9. Bilim, meslek ve hukuk insanları olarak ilişkin olduğunuz mesleksel, bilimsel, insani ve vicdani kurallar dışına çıkarak, iktidarın buyruğu ile (ya da buyruk bile almadan yalnızca güçlüye yaranmak için) kararlar alıp imzalarınızı satmayı nasıl içinize sindirebiliyorsunuz?

10. 5 yıldır hiçbir somut kanıta dayanmadan bütün ulusal ve milletlerarası yansılara ve kararlara karşın Osman Kavala’yı niye “esir” tutuyorsunuz?

11. 2000’li yıllardan beri görmediğim, telefonla dahi konuşmadığım, Taksim Dayanışması toplantılarına bir sefer dahi katılmamış Kavala’dan buyruk ve talimat alarak koskoca ülkeyi “hükümete” karşı cebir ve şiddet kullanarak kalkışmaya yönlendirdiğimize “karar” verdiniz… Bu harikulâde hareketi nasıl ve hangi yolla yapmışız? (Gezi’ye katılan 8.5 milyon şahsa ayıp değil mi?)

12. Ortada bizlere dair rastgele bir cebir ve şiddet bulgusu ve aracı olmadığına nazaran “PSİKOLOJİK ŞİDDET”ten mi bahsediyorsunuz? Bu şiddet biçiminin ceza kanununun ilgili unsurlarında yeri var mı?

13. Bizim iddianameyi ve gerekçeli kararı sinema yahut dizi yapsanız nasıl bir tıp olarak tanımlardınız? (Trajedi, Dram, Traji-komik, Güldürü, Bilim Kurgu)

14. Pahalı yurtseverler, demokratlar, sosyalistler, toplumsal demokratlar, bir ortaya gelebilmek ve barış, demokrasi ve insan hakları için siyasi bir “GEZİYİ” inşa edebilmek için hapishanelerde toplanmayı mı bekliyorsunuz?

15. Kıymetli dostlar; “Kurtuluş yok tek başına, ya daima bir arada ya hiç birimiz” kelamı yalnızca mitinglerde kullanılan bir slogan mıdır?

16. Cezaevlerinde inanılmaz bir kantin ticareti olduğunun, fakir ve kimsesiz olanların su, ped, süt vb üzere temel gereksinimlere ulaşmak için son derece düşük fiyatlarla köle üzere çalıştığını biliyor musunuz?

17. Dünyada elde edilmiş olan bütün hakların arkasında büyük bir gayret tarihi vardır. Bu nedenle de milletlerarası teminat altındadır. Tek kişinin imzası ile “İSTANBUL SÖZLEŞMESİ” nasıl yürürlükten kaldırılır? Bunun uygun olduğuna karar veren “hukukçuların” kaçı bayandır?

HAKAN ALTINAY’IN SORULARI

18. Siz hiç sevdiklerinizden zorla, haksızca 100 gün farklı tutuldunuz mu?

19. Siz hiç iki yaşındaki evladınız ya da 78 yaşındaki annenizin size muhtaçlığı olacak ve siz onların yanında olamayacaksınız paniğini günler uzunluğu yaşadınız mı?

20. Mahkemenin benim ile ilgili bulabildiği tek aksiyon Avrupa Birliği’ne mektup yazmak olduğuna nazaran, sizce mektup yazarak 18 yıl mahpus cezası nasıl hak edilir?

21. Avukatlarımın şahit olarak dinlenilmesini istediği Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Müsteşarları ve Bakan Yardımcısını dinlemeyi reddeden yargı heyeti sizce kimin için çalışıyor olabilir?

22. Bizim mahkûmiyetimize itiraz eden hâkimin “burada tek bir cürüm kanıtı yok” yazdığını duydunuz mu?

23. 600 sayfalık “gerekçeli” kararda niye tutuklu olduğumuza dair tek bir cümle olmaması sizi şaşırtıyor mu, yoksa ulusal ar damarımız çoktan parçalandı mı?

24. Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanırken bile bu ülkeden ayrılmayı düşünmeyen, Green Card’ını kendisi iade etmiş benim, ülkemden kaçacağımı düşünmeyi hangi akıl ya da mantık açıklayabilir?

25. Bizim tutuklanmamıza hükmeden iki hâkime bu yetkinin babalarından kalmadığını, bu yetkiyi “Türk Milleti Adına” yani sizin isminize da kullandıklarını biliyorsunuz, değil mi?

26. Şayet bizi tutuklayan iki hâkim meskene gittiklerinde “Delil ya da delil olmadan Ege’yi babasından ayırdım” diyebiliyorsa, sizce bunda ona selam vermeye devam eden komşularının bir sorumluluğu var mıdır?

27. Bize sık sık ne kadar açık kelamlı ve mert olduğunu söyleyenlerden sanki hangisi annemi ziyaret edip -kendisi nezaket sahibi bir hacıdır… özel bir güvenlik tedbirine gerek yok- benim niye Silivri’de olduğumu anlatma hamasetine sahip?

28. Bu yargılama için eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in “Gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum” ve Abdullah Gül’ün “Bu dava utanılacak bir yargılama süreci olarak anılacaktır” dediğini duydunuz mu?

29. Türkiye Barolar Birliği Lideri Erinç Sağkan’ın “Bu dava Türkiye’nin Dreyfus davasıdır” ve İstanbul Barosu Lideri Mehmet Durakoğlu’nun “Darbeler devrinde bile bu kadar kanıtsız ceza verilmedi” kelamları, sizce HSK ya da AYM’nin bir sorun olduğundan şüphelenmesi için kâfi olacak mı?

30. Ülkesinin düzgünlüğü için çalışan beşerlerine bu kadar hoyrat davranan diğer rastgele bir ülke biliyor musunuz?

31. Menderes, İnönü, Demirel, Ecevit, Özal, Yılmaz, Çiller ve Erbakan hükumetlerinin Türkiye’nin çıkarına bulduğu Avrupa Kurulu üyeliğini yalnızca bu berbat yargılamada inat etmek için artık tehlikeye atmak hakikaten güzel bir fikir olabilir mi?

32. Cumhuriyet rejimlerini yaşatmak için yalnızca haklarda değil sorumluluklarda da eşit vatandaşlara muhtaçlık varsa, siz üzerinize düşeni yaptığınız kanısında mısınız?

33. Daha hoş, daha kardeşçe bir Türkiye’ye inanmak, bunun için çabalamak ahmaklık mıdır, yoksa zekayı aşan bir akıl, bir inanç olan sevginin doğal sonucu mudur?

MİNE ÖZERDEN’İN SORULARI

34. Beş benzemez daha kolay bir ortada dururken, benzerler bir ortada durmakta neden zorlanır?

35. Söyleyen güçlüyse “Yalan” palavra olmaktan çıkar mı?

36. Dinleyen duymuyor, duyan anlamıyor, anlayan harekete geçmiyorsa değişim mümkün müdür?

37. Otokontrolü gelişmemiş olan daha mı kolay denetim edilir?

38. Doyumsuz insan saldırgan mıdır?

39. Şiddetsiz, ayrımsız, tahlil odaklı bir lisan toplumsal mutabakatı yine kurabilir mi?

40. Nesiller ortası etkileşim neden azalıyor?

41. Anayasa, kanunlar, insan hakları yalnızca yazılı metinler midir, neden uygulanmıyorlar?

42. Kuvvetler ayrılığı yok edildiyse, güvenilecek bir yapı kalmış mıdır?

43. Sürüklenmek, idrak etmek, direnmek ve ötesini merak etmek… birey olarak hangi duyguyu daha fazla hissediyorsunuz?

44. En “temel haklarını” savunmayı “suç” olarak addeden idare haline ne denir?

45. Yaptığımız işlerle “sistem”i tekrar yine üreterek “ekosistem”i öğüterek tükettiğimizin ne kadar farkındayız?

46. Hukuk katledilerek yargılandık, haksız yere tutuklandık, bizden evvelki pek çokları üzere, değil mi?

47. Mütemadiyen yenileri açılan hapishaneler, atanamamış memurlar için oluşturulan bir istihdam kaynağı mıdır?

48. Yoksulluk ve mahrumluk tehdidi ile kitleleri bir mühlet yönetebilirsiniz, amenna… Pekala yoksulluk yığınları gerçek manada köşeye sıkıştırdığında, iktidarı kaybetmek istemezseniz ne yaparsınız?

49. Dünyanın sonu geldi, geliyor denilmeyen bir vakit var mı yakın ve uzak tarihte?

CAN ATALAY’IN SORULARI

50. Hak nedir? Haksızlık nedir?

51. Haksızlık karşısında nasıl/ne kadar sakin kalabiliyorsunuz?

52. Her çarşamba halı alana çıktığımızda gökyüzünün şaşırtan gelmesi kaç puan?

53. Art koridorumuz daima ağırlaştırılmış müebbet, daima tek başına olmak bir cezanın infazı denip geçilebilir mi? Pekala, gencecik solcu bir tutukluyu tek başına o koridora almak kaç puan?

54. Abbas epey vakittir neden satranç kitaplarını getirmiyor?

55. Anayasa Mahkemesi bizle ilgili “hak ihlali” kararı verecek mi yoksa kapıya “artık kapattık” tabelası mı asacaklar?

56. Ana baba konutunda ne vakit deliksiz bir uyku çekebileceğim?

57. “Hasta mahpuslar ile ilgili düzenleme yapacağız” denip Ekim’e işaret edilmesi nasıl bir gaddarlıktır? İki ay hasta mahpus için kısa bir müddet midir?

58. Çorlu ve Aladağ duruşmasına avukat olarak katılmamın önündeki tüzel mani nedir? Anayasal ve yasal dayanaklarınızı belirterek yanıtlayınız…

59. Zulme karşı sessiz kalana bir şey deniyordu; neydi?

60. Ne vakit bir kıyıda uyanabileceğim?

61. Bizi neden/nasıl 3’le sınırladıkları arkadaşlarımızla hâlâ görüştürmüyorlar?

62. 18 yıl bizde tutuk münasebeti, 16 yıl Berkin’in katilinde neden tutuk münasebeti değil?

63. Memleketten gidelim diye uçurulan haberlere, açık bırakılan kapılara karşın kaçmayanlar hangi münasebet ile tutuklandı?

64. Anımsadığınız “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” kabahatinin ögelerinin oluştuğu birinci üç örneği sıralayınız.

65. Çok palavrası nasıl söyleyebiliyor?

66. Burasının “bir gün dahi fazla” olduğunu akılda tutarak, 100 gün ne kadar sürer?

ÇİĞDEM MATER’İN SORULARI

67. Yapmadığım sinemadan 18 yıl ceza aldım, yapsaydım kaç yıl alacaktım?

68. Biz neden 100 gündür hapisteyiz? Osman Kavala neden 1737 gündür mahpusta?

69. Hakkımızdaki fezlekeyi hazırlayan polis müdürleri, adapsız dinleme kararlarını imzalayan savcılar artık nerede?

70. Biz bu davaları kazanınca ne olacak, bu günlerin hesabını kim verecek?

71. Bizi kaçma kuşkusuyla tutuklayan mahkeme heyeti aynaya nasıl bakıyor?

72. İstanbul Sözleşmesi’nden neden çekildik?

73. Cezaevleri neden yalnızca erkekler düşünülerek tasarlanmış?

74. Düzgün sıhhat hizmetine erişememek cezalandırma sisteminin modülü mı?

75. Böcek, fare ve sinekler cezalandırma sisteminin kesimi mı?

76. Neden 100 gündür sığmadığım bir yatakta yatıyorum? (Boyum 1.75)

77. İnfaz müdafaa memurları neden insanlık dışı kurallarda çalışıyor?

78. Ben neden kesimi olduğum sinemanın Cannes’daki galasına gidemedim?

79. Ben neden sevgilimin 50. doğum gününü kaçırdım?

80. Çağlayan’da, Kartal’da, İstinaf’ta, Yargıtay’da hâlâ yargıçlar var mı?

81. Anayasa bile ihlal ediliyorsa biz neye güveneceğiz? (Biz derken, biz herkesiz)

82. Kendi bozma kararının bir hususu bile uygulanmayan istinaf mahkemesi, mahallî mahkemenin mahkumiyet kararı karşısına gelince ne yapacak?

83. Cumhurbaşkanı cezaevinde kaç gün kalmıştı? Bu hesapla ben de Cumhurbaşkanı olabilir miyim?

TAYFUN KAHRAMAN’IN SORULARI

84. Canım kızım Vera’ya babasının neden meskene gelmediğini anlatabilir misiniz, “Baba işin ne vakit bitecek?” sorusuna gözlerinin içine bakarak bir karşılık verebilir misiniz?

85. Anne; “babam beni öpsün, koklasın, bana sarılsın” dediğinde boğazı düğümlenen Meriç’e bir tavsiyeniz var mı?

86. Hem eşim hem meslektaşım Meriç’in, ben tutukluyken planlamadan, kent hakkından, adaletin üstünlüğünden bahsetmesinin sebebi Gezi’yi savunmaktan diğer ne olabilir?

87. 69 yaşındaki annemin, 72 yaşındaki babamın yüzüne bakmaya, adaletten bahsetmeye yüreğiniz var mı?

88. Sevdiklerini ayda bir kere kucaklayabilen tutukluya görüş sonrası sarılabilir misiniz?

89. Seyahat Davası iddianamesi ve mütalaasını okudunuz mu?

90. Hükümeti devirmeye teşebbüsü kanıtlayan ya da bırakın onu ima eden bir ispat, kanıt yahut şahide rastladınız mı?

91. Haksız, hukuksuz, kanıtsız biçimde cezaevine konulsanız ağzınızdan çıkan birinci söz ne olurdu?

92. Bağımlı ve taraflı olan, bunu göstermekten çekinmeyen, aksine bunu ilan etmek için, hayatınızı elinizden almakla tehdit eden bir mahkeme heyeti üyesine karşı gerçeği savunmak durumunda kaldınız mı hiç?

93. Seyahat Davası’nda vereceği karar eline tutuşturulan hakim siz olsanız, söyleyeceğiniz kelam ne olurdu?

94. Adaletin bir parti tabelasındaki sözcükten ibaret olduğu ülkemizdeki devasa adalet saraylarının içinde adaletin zerresini gören, duyan var mıdır?

95. Adil yargılanmaya bir gün sizin de gereksiniminiz olacağını hiç düşündünüz mü?

96. Siyaset / siyasetçi kendi varlığı için neden insanları mahkum eder?

97. Siyasi dava, siyasi tutukluluk kelamlarına neden gereksinim duyulur?

98. İtiraz etmek, muktedire hayır demek tutukluluğa sebep bir hata mudur?

99. Bir kenti, bir ormanı, bir ağacı, ömrü muhafazanın bedeli nedir?

100. Bizim içeriden kısıtlı imkanlarla takip ettiğimiz ülke gündeminde, siz de üzerimize boca edilen kanunsuzluk ve ahlaksızlıklar karşısında ülkemiz için üzülüyor ve yurttaş olarak düşürüldüğümüz bu aşağılık durumdan utanıyor musunuz? (HABER MERKEZİ)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.