Pandemide fiyatsız izinde geçen müddetler kıdem tazminatına eklenecek

Posted by

Pandemi süreci tüm dünyayı olumsuz etkilerken Türkiye’de yaşanan bu durumdan nasibini almak zorunda kaldı.

Diğer ülkelere göre Türkiye, pandemi sürecini daha düzgün yönetti ve yaptığı çalışmaların da karşılığını aldı.

İşverenler, çalışanlarını fiyatsız izine çıkarırken bu süreçte devlet tarafından kısa çalışma ödeneği uygulaması hayata geçirildi.

Diğer yandan Ücretsizizin konusunda 4857 sayılı İş Kanunu’nun 55’inci maddesinin ‘j’ bendinde yer alan “işverenler tarafından verilen öbür izinler” ifadesinin pandemi ücretsiz müsaadesi de kapsayacağı konuşuluyordu.

Kafalar karışıktı

Bazı uzmanlar, ücretsiz müsaadenin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde kıdem mühletine dahil olmadığını tabir ederken; ters görüştekiler de pandemide geçen ücretsizizinsürelerinin yıllık müsaadeye hak kazanmak için gerekli kıdemin hesabında dikkate alınacağını lisana getiriyordu.

Mahkemeden emsal bir karar çıktı

Konuyla alakalı tartışmalar devam ederken konuyla alakalı Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Mahkeme, ücretsizizinde geçen sürelerin kıdem tazminatı hesabına eklenmesi gerektiğine hükmetti.

Milyonlarca emekçiye müjde niteliğindeki olan karar oy birliğiyle kabul edilirken alınan kararda şöyle denildi;

“Yargıtay 9. ve 22. Hukuk dairelerinin yerleşik kararlarına nazaran personelin ücretsiz izinde bulunduğu müddetlerde iş akdi askıdadır. Emekçinin 6 aylık kıdem hesabına deneme ve askıda kalan müddetlerde dahil edilir.

Başka bir anlatımla bu hesapta fiili çalışma süreleri mutlak olarak aranmaz.

Bu kararlar da dikkate alındığında 7244 sayılı kanun ile 4857 sayılı kanuna eklenen süreksiz 10.madde çerçevesinde tek taraflı izin uygulaması sonucunda kullandırılan ücretsiz izin süreleri 6 aylık kıdem mühleti hesabında dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu nedenle İş Mahkemesi’nce yargılamaya devam edilerek davanın aslı hakkında karar kurulması gerekirken dava kaidesi yokluğundan davanın reddine dair karar verilmesi kusurludur.”


Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.