Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Uğur’dan 8 Mart Mesajı: “Kadın Sağlık Çalışanlarının Cinsiyet Temelli Sorunları Çözülmelidir”

Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Dr. Derya Uğur, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Kadın sağlık çalışanlarının, çalışma hayatında karşılaştığı sorunlar katlanarak büyümektedir. Birçok psikolojik sorun yaşayabilen kadın sağlık çalışanlarının, cinsiyet temelli sorunları çözüme kavuşturulmalıdır” dedi. Uğur, sağlık hizmeti sunan kurumlarda, 24 saat hizmet veren kreş ve bakımevi hizmeti verilmesini bunun sağlanamadığı durumlarda ekonomik destek sağlanmasını istedi.

Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bugün yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında kadın sağlık çalışanlarının yönetimde eşit temsilinin sağlanmasını isteyen Uğur, kadın sağlık çalışanlarının şiddete maruz kaldığını vurgulayarak bu konuda etkili bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtti. Uğur, açıklamasında şunları söyledi:

“DÜNYANIN HER YERİNDE KADINLAR AYRIMCILIĞA UĞRAMAKTA, ŞİDDETE MARUZ KALMAKTA”

“1857 tarihinde tekstil fabrikasında sadece daha iyi koşullarda çalışmak isteyen kadın işçilerin başlattığı grev şüpheli bir yangınla son bulmuş, 129 kadın işçi yangında hayatını kaybetmiştir. ‘Eşit işe eşit ücret’ ve daha iyi koşullarda çalışmak isteyen kadınların anısına 8 Mart tüm dünyada ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ olarak anılmaktadır. Aradan geçen 166 yılda kadın hakları alanındaki ilerlemelere karşın, toplumsal cinsiyet eşitsizliği giderilememiştir. Dünyanın her yerinde kadınlar ayrımcılığa uğramakta, şiddete maruz kalmakta, öldürülmekte, çalışma hayatının dışında bırakılmakta, erkeklere göre daha az ücretle çalıştırılmaktadır. Çalışma hayatında yaygın yaşanan sorunlar, cinsiyetçi yaklaşımlar nedeniyle kadınlar için daha ağır seyretmektedir.

“KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ, ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR KATLANARAK BÜYÜMEKTEDİR”

Hekiminden, hemşiresine, teknisyeninden, tıbbi sekreterine, hasta bakıcısından, temizlik personeline en çok kadın çalışanın istihdam edildiği sağlık sektöründe de toplumdaki cinsiyet eşitsizliğinin tüm etkileri ile mücadele edilmektedir. Büyük risk altında hizmet üreten, nöbet tutan, yoğun ve stresli çalışma ortamlarına maruz kalan, yetersiz dinlenme süreleri, yetersiz dinlenme alanları, çalışma saatlerinde yeterli ve dengeli beslenememe gibi sorunlarla baş etmeye çalışan kadın sağlık çalışanlarının, çalışma hayatında karşılaştığı sorunlar katlanarak büyümektedir.

“KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ, CİNSİYET TEMELLİ SORUNLARI ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALIDIR”

Hizmetin 7/24 devamlılık gerektirdiği sağlık kuruluşlarında yoğun iş yükü, uzun çalışma saatleri ve nöbet uygulaması, aynı zamanda anne olan kadın sağlık çalışanını, yoğun stres ile karşı karşıya bırakmaktadır. Kadın sağlık çalışanları, aile ve iş yaşamı arasında denge kurma sorununu daha da belirgin yaşamaktadır. Tükenmişlikten kaygı bozukluklarına, depresyondan stres bozukluğuna kadar birçok psikolojik sorun yaşayabilen kadın sağlık çalışanlarının, cinsiyet temelli sorunları çözüme kavuşturulmalıdır. Sağlık hizmeti sunan kurumlarda, 24 saat hizmet veren kreş ve bakımevi hizmeti sunulmalıdır. Bu hizmetlerin sunulamadığı durumlarda, ekonomik destek mekanizmaları oluşturulmalıdır.

“KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÖNETİM KADEMELERİNDE EŞİT TEMSİLİYETİ SAĞLANMALIDIR”

Kadın sağlık çalışanlarının yönetim kademelerinde eşit temsiliyeti sağlanmalıdır. Kadın sağlık çalışanlarının yaşadığı en büyük sorunlardan biri de şiddet olaylarıdır. Sağlıkta şiddete sıfır tolerans gösterilmeli ve sağlıkta şiddeti önleyecek etkili bir şiddet yasası çıkarılmalıdır. Kadın sağlık çalışanları, deprem bölgesinde de çocuklarını çadırda bırakmanın verdiği kaygı, yakınlarını kaybetmenin verdiği acı, sevdiklerine ulaşmamanın yarattığı endişeye rağmen bir can daha kurtarmak için cansiperane çalışmıştır ve hala hizmet üretmeye devam etmektedir.

“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN GİDERİLMESİ SİYASİ İKTİDARIN SORUMLULUĞUDUR”

Kadınların siyasal, toplumsal ve ekonomik hayattaki tüm karar alma süreçlerinde yer alması, kadına yönelik bedensel ve ruhsal şiddetin sona ermesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi siyasi iktidarın sorumluluğudur. Kadın haklarına yönelik koruyucu ve şiddeti önleyici önlemlerin artırılması gerekirken, Cumhuriyetin kadın devriminin Türk kadınına tanıdığı haklar, son yıllarda giderek artan bir şekilde aşındırılmaya çalışılmaktadır. Atatürk Devrimleri ve Cumhuriyet projesi, kadınının toplumda hak ettiği yere gelebilmesi için sosyal, kültürel, hukuk ve eğitim alanlarda reformlara yer vermiş, kadınla erkeğin eşit şartlarda yürümesi hedeflenmiştir.

“TÜM ALANLARDA FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR”

Kadınların refah düzeyinin artması sadece kadının değil toplumun refahı için büyük önem arz etmektedir. Ulusumuzun refahı için kadınların güçlendirilmesi, çalışma hayatına etkin katılımı, eğitim, sağlık, siyaset gibi tüm alanlarda fırsat eşitliğinin sağlanması gerekmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için örgütlü mücadeleye olan inancımızla; başta Sendikamız Genel Sağlık-İş ve Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’e bağlı sendikalarımızın üyesi emekçi kadınlar olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir